Obchodní podmínky

CARTECH Group s.r.o.
Náměstí 9. května 106  Ondřejov

25165

Otvírací doba :

Po-Pá 9:30-17 hod

 

Udaje o prodávajícím:

Fakturační adresa: (na této adrese není prodejna)

  • CARTECH Group s.r.o.
  • Primátorská 296/38
  • Praha 8 Libeň
  • 18000
  • Ičo: 26161494
  • Dič: CZ26161494

 

Bankovní spojení : 2400211076/2010 ( neplaťte nic předem až po telefonické domluvě )

Adresa odběrného místa:

CARTECH Group s.r.o.

Náměstí 9. května 106 
Ondřejov
25165 

Mob: 775200998

mail: info@bazenek.cz

 

Otvírací doba :

Po-Pá 9:30-17 hod

 

Objednávka


Každá objednávka uskutečněná na www.bazenek.cz je považována za závaznou. Podáním objednávky souhlasí kupující s obchodními podmínkami. Kupní smlouva vzniká zaplacením a převzetím objednaného zboží. Vyplněním registračního formuláře dává kupující souhlas prodávajícímu k archivování svých osobních údajů. S osobními údaji bude postupováno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající neposkytne získané údaje o kupujícím třetí osobě a použije je výhradně za účelem zrychlení a zkvalitnění služby internetového obchodu. 
Nejpozději následující pracovní den bude každá objednávka telefonicky ověřena od 9 do 17,30 hod. Pokud se nedovoláme nebude objednávka odeslána !

Dodací lhůta

Dodací lhůta závisí na dostupnosti zboží na skladě. 
Pokud je daná položka skladem, je zpravidla expedována do 48 hod. 
Zboží, které je nutno objednat v Č.R. je expedováno zpravidla do 5 až 7 pracovních dnů.

Zboží, které je nutno objednat v zahraničí je expedováno zpravidla do 20 pracovních dnů.

 Cena

 Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny s DPH.

Balné se na žádné zboží neúčtuje! 

Poštovné se účtuje podle ceny zboží a způsobu jeho dodání. (viz kapitola „Doprava zboží“).

V Eurech nelze platit ceny jsou pouze orientační.

Vyhrazujeme si právo na nedodání zboží za nepřiměřeně nízké ceny které se mohou omylem nebo technickým problémem zobrazit na eshopu ( příklad: sleva 99% ) v takovém případě Vás budeme vždy telefonicky kontaktovat .

Způsob platby - Česká republika

 1.Prostřednictvím dobírky, kdy je platba vybrána při doručení zboží. 

2.Platbou v hotovosti - při odběru zboží na odběrném místě :

 

CARTECH Group s.r.o.

Náměstí 9. května 106 
Ondřejov
25165 

Mob: 775200998

mail: info@bazenek.cz

 

3. Platbou bankovním převodem z učtu předem. Číslo učtu Vám zašleme po telefonickém ověření objednávky.

Do zahraničí neposíláme

 

Doprava zboží po České republice

1. Při dopravě zboží balíkem České pošty se k ceně zboží připočítá následující poštovné: 
Cena zboží a výše poštovného 

Poštovné Balík do ruky..............115,-Kč

Poštovné Balík na poštu............99,-Kč

Poštovné Balík do ruky i na poštu nad 50kg............495,-Kč

Doběrečné 45,-

Poštovné je včetně DPH.

 

Doprava zboží na Slovensko není možná - neposíláme

 

Záruka na zboží

 Prodávající zaručuje kupujícímu jakost a vlastnosti zboží podle údajů udaných výrobcem v době jeho předání kupujícímu. Neodpovídá však za vady, ke kterým na zboží došlo v důsledku nesprávného zpracování, používání nebo nedbalostí ze strany kupujícího. 
Nepatrné odchylky barevnosti a formátu nejsou považovány za vady. 
Zákazník má nárok reklamovat odebrané zboží v případě, že prokazatelně nesplňuje technické či kvalitativní parametry garantované prodávajícím, a to neprodleně po zjištění vad. Kupující zašle reklamované zboží zpět prodejci . V reklamované zásilce musí být veškeré doklady o koupi. Kupující je povinen svojí reklamaci uplatnit písemně společně s reklamovaným zbožím. Prodávající se zavazuje vyjádřit k podané reklamaci bez zbytečných odkladů. 
Záruka na námi prodávané zboží se poskytuje v délce 24 měsíců od data prodeje vyznačeného na daňovém dokladu. Záruku lze uplatnit na vady materiálu vzniklé vinou výrobce nebo nedokonalým zpracováním při výrobě. Záruka dva roky se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením při běžném používání výrobku. Životnost komponentu závisí na způsobu používání a údržby. Například nelze reklamovat opotřebené brzdové destičky nebo opotřebené pneumatiky. Za neoprávněnou reklamaci se také považuje např. mechanické poškození vzniklé při havárii nebo neodborné opravě. Reklamace se musí ohlásit neprodleně po zjištění a nahlášení prodejci . U zboží které se reklamuje u výrobce začíná 30 denní doba pro reklamaci dnem doručení výrobci ( jedná se hlavně o výrobky které se reklamují v zahraničí )  . Náhrada za poštovné je možno žádat pouze po České  Republice .

Záruka na vzorky, nebo použité zboží  ( produkt má číslo produktu začínající písmeny VZ )   je 6 měsícu.

 

Odstoupení od smlouvy

 Podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 má právo kupující odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od doručení zboží. Zboží musí být nepoškozené , nepoužité  a zabalené v původním obalu. Ve vrácené zásilce musí být veškeré doklady o koupi včetně faktury za zboží. Kupující neposílá vracené zboží na dobírku, ale jako obyčejný balík České pošty. 
Po převzetí a kontrole vráceného zboží bude kupní cena (ponížená o manipulační poplatek 80Kč) vrácena převodem z učtu
.

Zboží na které byla složena záloha a zákazník si ho nepřevezme do 31 dnu od oznámení že je skladem , záloha propadá bez nároku na vrácení v plné výši.

Výměna zboží

 Pokud zákazník zjistí, že si objednal nevhodný typ nebo velikost zboží a bude požadovat výměnu, musí o tom neprodleně informovat dodavatele Zboží potom pošle na adresu :

CARTECH Group s.r.o.

Náměstí 9. května 106 

Ondřejov
25165 

Mob: 775200998


mail: info@bazenek.cz

 nepoškozené a zabalené v původním obalu. V zásilce musí být přiložen učet zboží. Kupující neposílá vyměňované zboží na dobírku, ale jako obyčejný balík České pošty. 
Zboží požadovaného typu a velikosti bude zasláno kupujícímu na dobírku. Cena dobírky je 160Kč a zahrnuje nutné výdaje spojené s výměnou zboží. 

 

 Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je CARTECH Group s.r.o.  IČ 26161494 se 

Kontaktní údaje správce jsou uvedeny výše.

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje 

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 2 roky , jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby 

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby.

Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

 

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte 

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Platnost obchodních podmínek

 Obchodní podmínky jsou platné od data vyhlášení. Jakékoli změny jsou možné pouze písemnou formou. 
Jednotlivá dílčí ujednání, která mění tyto obchodní podmínky, jsou platná pouze pokud dojde k jejich písemnému potvrzení prodávajícím. 
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli měnit obsah těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. 
Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnou legislativou České republiky. 


Datum vyhlášení platnosti obchodních podmínek: 1.9.2004 (poslední aktualizace 22.8.2018).